Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 14 augustus 2020

beste10webshopbouwers.com (de ‘site’) is een website die eigendom is van Affiliate Marketing Corp. (hierna ‘wij’ of ‘ons’), een bedrijf opgericht en onderworpen aan de wetten van de Britse Maagdeneilanden.

Dit privacybeleid, onze gebruiksvoorwaarden en onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke persoon die de site betreedt (hierna ‘u’ of ‘gebruiker’ te noemen) en wordt verstrekt om gebruikers zoals u te helpen begrijpen welke informatie we kunnen verkrijgen en hoe we deze verwerken om onze diensten te kunnen verlenen.

Door gebruik te maken van de site, een applicatie, product, software of dienst die via deze site wordt aangeboden, accepteert u ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden die op elk moment kunnen worden bijgewerkt. Als u het niet eens bent met de Servicevoorwaarden en dit Privacybeleid, krijgt u geen toegang tot de site of het platform.

Dit privacybeleid bevat de volgende onderdelen:

 1. Wat doen we?
 2. Welke gegevens verzamelen we?
 3. Hoe verzamelen we uw gegevens?
 4. Hoe gebruiken we uw gegevens?
 5. Verzamelen we gegevens van minderjarigen jonger dan zestien (16) jaar?
 6. Hoe slaan we uw gegevens op? Hoe lang bewaren we uw gegevens en andere gegevens?
 7. Wat zijn uw beschermingsrechten?
 8. Welke informatie delen we?
 9. Inhoud van derden.
 10. Internationale transfers
 11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. Wat doen we?

We bieden een onafhankelijke analyse-, vergelijkings- en contrastsite die gebruikers helpt het meest geschikte product voor hun behoeften te vinden. We maken het mogelijk om een gratis, hoogwaardige service te behouden door advertentiekosten in rekening te brengen aan aanbevolen merken wanneer een gebruiker een aankoop doet.

2. Welke gegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende soorten gegevens verzamelen:

 • ‘Niet-persoonlijke informatie’ die aan ons beschikbaar kan worden gesteld door het gebruik van de site. Niet-persoonlijke informatie identificeert gebruikers op geen enkele manier en we kunnen u niet identificeren via zulke informatie (‘niet-persoonlijke informatie’).
 • ‘Persoonlijke informatie’, waarmee we redelijk moeiteloos een individuele gebruiker kunnen identificeren.

We verzamelen, gebruiken of verwerken geen gegevens die op zichzelf een persoon direct identificeren, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of overheids identificatie, ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens.

We kunnen u als gebruiker identificeren met een cookie of tijdelijk uw internet protocol opslaan om u te kunnen identificeren als een doorverwezen gebruiker bij onze partners.

3. Hoe verzamelen we uw gegevens?

De site kan ‘cookies’ of andere gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals ‘pixel tags’ die door ons of door derden zijn geïmplementeerd om uw browser te herkennen. Cookies zijn kleine bestanden die een browser opslaat in een map die speciaal voor dit doel is bedoeld. U kunt uw browserinstellingen wijzigen, zodat er geen cookies kunnen worden opgeslagen of zodat er expliciete toestemming vereist is voordat cookies worden opgeslagen.

We ontvangen uw e-mailadres en andere persoonlijke informatie als u ons vrijwillig per e-mail benadert.

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?

We houden alleen uw cookie-ID bij om de inhoud, lay-out en functionaliteit van de site te verbeteren en verwijzingen met onze partners bij te houden. De verzamelde informatie wordt geanalyseerd om trends te identificeren, demografische informatie over onze bezoekers te verzamelen en daarna permanent te verwijderen.

5. Verzamelen we gegevens van minderjarigen?

We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien (13) jaar. Als je jonger bent dan zestien (16) is er toestemming van een ouder of voogd nodig om je persoonlijke gegevens te kunnen verwerken. We moedigen ouders en voogden aan om toezicht te houden op het gebruik van internet door hun kinderen.

6. Hoe slaan we uw gegevens op? Hoe lang bewaren we uw gegevens en andere gegevens?

Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. We bewaren alleen niet-persoonlijke informatie met betrekking tot het gebruik van de Services. We verzamelen of verwerken geen andere persoonlijke informatie.

7. Wat zijn uw beschermingsrechten?

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment bekijken, corrigeren of verwijderen. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. U kunt op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met een dergelijk verzoek via DPO@TheBest10WebsiteBuilders.com.

De EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Als u inwoner of burger bent van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Waar we optreden als een ‘Gegevensbeheerder’, kunt u zich op elk moment afmelden voor het gebruik van persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen via DPO@TheBest10WebsiteBuilders.com.

Californië. Als u een inwoner van Californië bent, is dit gedeelte op u van toepassing en vormt dit een aanvulling op het belangrijkste privacybeleid. De California Consumer Privacy Act (CCPA) biedt specifieke rechten aan inwoners van Californië met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Als inwoner van Californië kunt u een verzoek indienen om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. We verzamelen, verwerken of verkopen momenteel geen persoonlijke informatie.

8. Welke informatie delen we?

We zullen geen persoonlijke informatie delen met derden. Als u echter na het betreden van de site een van de websites van onze partners bezoekt, zal een cookie hen laten weten dat u de site eerder heeft bezocht en hebben we recht op een commissie als u hun diensten afneemt.

Uw gebruik van de websites of diensten van onze Partners is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en algemene voorwaarden en vereist dat u specifieke toestemming verleent voor het gebruik ervan. Zelfs in dit geval hebben we geen toegang tot uw persoonlijke gegevens.

9. Inhoud van derden.

We kunnen linken naar bestemmingspagina's, registratie pagina's of websites van derden waarvan de privacy praktijken verschillen van die van ons. Houd er rekening mee dat dit onafhankelijke bedrijven zijn en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun inhoud, diensten en / of privacy praktijken. Zodra u onze site verlaat via een hyperlink, is uw interactie met een dergelijke andere aanbieder onderworpen aan hun privacybeleid en servicevoorwaarden.

10. Internationale transfers

Als u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt vanuit locaties buiten de EER, houd er dan rekening mee dat alle informatie die u ons verstrekt door uw gebruik van onze site, kan worden overgedragen naar andere landen dan het land van waaruit u onze site hebt bezocht.

Als u een inwoner van de EER bent, zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u een passend niveau van gegevensbescherming krijgt bij overdracht buiten de EER. Als u een inwoner bent van een rechtsgebied waar de overdracht van uw persoonlijke gegevens uw toestemming vereist, dan omvat uw toestemming voor dit privacybeleid uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke overdracht van uw gegevens.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over onze diensten of als u een kopie wenst te ontvangen van enige informatie die wij over u hebben; een opt-out verzoek met betrekking tot cookies; toegang vragen, correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonlijke gegevens; een klacht indienen over onze privacypraktijk; u afmelden voor bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Affiliate Marketing Corp
Data Protection Officer
Ellen L. Skelton Building, Fishers Lane, Road Town, Tortola, BVI.
DPO@TheBest10WebsiteBuilders.com